BAO BÌ CARTON, THÙNG CARTON

SẢN PHẨM GIẤY

IN OFFSET

BAO BÌ NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Thanh
Giám Đốc
0948 76 55 80 - 0919 64 84 89

BAO BÌ CARTON, THÙNG CARTON

Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Bao bì carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp
Thùng carton 2-3-5-7 lớp

SẢN PHẨM GIẤY

Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Giấy tổ ong
Thanh nẹp giấy chữ V
Thanh nẹp giấy chữ V
Thanh nẹp giấy chữ V
Thanh nẹp giấy chữ V
Thanh nẹp giấy chữ V
Thanh nẹp giấy chữ V
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy
Ống giấy

IN OFFSET

Hộp in offset
Hộp in offset
Hộp in offset
Hộp in offset
Thùng carton, bao bì carton in offset
Thùng carton, bao bì carton in offset
Thùng carton, bao bì carton in offset
Thùng carton, bao bì carton in offset

BAO BÌ NHỰA

Cuộn màng PE
Cuộn màng PE
Túi PE
Túi PE
Túi Zipper
Túi Zipper
Bao tay PE, PP, HDPE
Bao tay PE, PP, HDPE